O FIRMIE

PROFIBET jest niezależnym Laboratorium Budowlanym działającym na terenie Polski. Swoją działalność prowadzimy na terenie całego kraju, koncentrując się dotychczas na województwach: małopolskim, śląskim, dolnośląskim
i podkarpackim.

Badania prowadzimy rzetelnie i bezstronnie, zachowując przy tym ich poufność. Prowadzimy zbiór dokumentów z przeprowadzonych badań. Zapewniamy doskonałe warunki badawcze w laboratoriach stacjonarnych i polowych, gwarantując pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Świadczymy usługi wytwórniom betonu, zakładom prefabrykacji oraz firmom budowlanym w zakresie technologii materiałów budowlanych. Pracujemy dla producenta, inwestora, wykonawcy lub inspektora nadzoru.

Dzięki naszym w pełni wyposażonym samochodom obsługujemy kompleksowo inwestycje bezpośrednio na placach budowy, począwszy od pobrania próbek
w dowolnie wskazanym miejscu, przez ich pielęgnację, do uzyskania wyniku
i przekazania opracowań.

Nasze Laboratoria wdrażają system zarządzania jakością zgodny z normą
PN-EN ISO/IEC 17025. Wyposażone są w nowoczesną aparaturę badawczą odpowiadającą polskim i międzynarodowym normom, która jest systematycznie wzorcowana i legalizowana.